Friday, March 26, 2010

Ytterligare en underskrift

Också en piratpartist. Stark uppslutning från dom!

Jacob Dexe (PP), lista Syd (Skåne, Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Jönköping).

Thursday, March 25, 2010

Fler underskrifter


Tre nya personer har skrivit under:

Fredrik Lejnell (PP), Stockholms län
Bengt Jonsson (PP), lista Mitt (Dalarna, Gästrikland, Jämtland, Västernorrland)
Stefan Flod (PP), hela landet

Tuesday, March 23, 2010

Fler skriver under


Ytterligare åtta personer har skrivit under väljarkontraktet, två folkpartister och sex piratpartister:

Mattias Lönnqvist (FP), Stockholms län.
Lennart Nilsson (FP), Stockholms län.
Emma Ershag (PP), lista Norr (Västerbotten, Norrbotten).
Leif Ershag (PP), lista Norr, (Västerbotten, Norrbotten).
Rickard Olsson (PP), lista Mitt (Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland).
Jan-Olof Flink (PP), lista Mitt (Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland).
Signe Rocklin (PP), lista Norr (Västerbotten, Norrbotten).
Jonathan Kindh (PP), lista Syd (Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Kalmar).

Monday, March 22, 2010

Väljarkontraktet i media

Förutom den inledande artikeln i Svenska Dagbladet så har bland annat även Nyheter24:

- Partipiskan kommer nog att vina väldigt hårt, just därför har vi lagt fram det här kontraktet och hoppas att så många som möjligt skriver på. Det är ju självklart inte juridiskt bindande men väl moraliskt bindande.
- Bryter man mot detta så är man rökt, säger Mathias Sundin.

Även Dagens Nyheter uppmärksammat initiativet i form av en intervju med Camilla Lindberg:

Varför vore datalagringsdirektivet så farligt för Sverige?
– Det är ett steg på vägen mot ett alltmer kontrollerat samhälle, ytterligare en pusselbit.


Två Folkpartister skriver under

Nu har de två första kandidaterna från ett annat parti än Piratpartiet skrivit under (förutom Camilla och jag såklart). Det är två Folkpartister:

Tobias Josefsson (FP), Östergötland.
Marcus Grundén (FP), Skåne Norr och Öster.

Fler Piratpartister skriver under


Olof Bjarnason (PP), lista Väst (Västra Götaland, Värmland, Halland).

Ytterligare ett par Piratpartister har skickat in, men jag kunde (på min omoderna kommundator) inte öppna kontrakten. Så fort jag sett dessa kommer även dessa personer upp.

Friday, March 19, 2010

Piratpartiet sluter upp kring väljarkontraktet

Förutom vice partiledare, Anna Troberg som jag skrev om tidigare idag, så har nu också partiledaren Rick Falkvinge och flera andra Piratpartister skrivit under kontraktet.

Nya kandidater som skrivit under:
Rick Falkvinge (PP), hela landet
Anna Troberg (PP), hela landet
Urban Sundström (PP), lista Mitt (Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland)
Curt Jonsson (PP), lista Mitt, (Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland)
Lars-Erik Jonsson (PP), lista Mitt, (Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland)
Mikael Nilsson (PP) först att skriva under!

Mikael Nilsson, med den populära bloggen MiNimaliteter, är först ut med att skriva under och skicka in kontraktet. Han kandiderar över hela landet.

Piratpartiet är på hugget - dags för de andra partierna att vakna!


Piratpartiets vice partiledare lovar skriva under

Anna Troberg, vice partiledare i Piratpartiet skriver på sin blogg att hon ska skriva under väljarkontraktet. Hon uppmanar dessutom alla andra i Piratpartiet att skriva under:

"Jag kommer självklart att mejla in ett påskrivet kontrakt och jag förväntar mig att alla andra som står på Piratpartiets valsedlar kommer att göra detsamma."

Thursday, March 18, 2010

Om väljarkontrakt i SvD

Jag och Camilla Lindberg skriver idag i SvD om väljarkontraktet:

"Skulle det införas i Sverige innebär det att en stor mängd information om oss medborgare ska lagras.

Vem som ringt vem och när, både gällande fast och mobiltelefoni. Vid mobilsamtal ska också den geografiska platsen vid start och slut av samtalet sparas. Dessutom ska alla e-postmeddelande och alla sms sparas och det registreras från vem och till vem och när de skickats. När du surfar på internet kommer din IP-adress, när du loggar in och ut och vem du är att sparas."

Vem kan du lita på?

Många borgerliga väljare blev oerhört besvikna vid FRA-omröstningen. De tyckte att riksdagsledamöter som de kryssat, trott på och kanske till och med jobbat för i valrörelsen svek vad de hade lovat.

Nästa stora "FRA-lag" är EU:s datalagringsdirektiv. Vem kan du lita på kommer att rösta mot införandet av den i Sverige?

Vänsterpartiet och Miljöpartiet var först mot ett införande. Sen ingick de en överenskommelse med Socialdemokraterna om att införa direktivet. Efter en dom i en tysk domstol, mot direktivet, så svängde de igen. Hur de kommer att rösta efter valet - då frågan avgörs - är svårt att veta.

Centerpartiet vill inte heller införa direktivet, men hänvisar till att de måste följa EU:s regler.

Piratpartiet är hårdnackade motståndare till direktivet, vilket hedrar dom, men deras chanser att komma in i riksdagen är osäkra.

Det är med andra ord svårt både för rödgröna väljare och för borgerliga väljare att veta vilket parti och vilka kandidater de ska rösta på.

Därför lanserar vi ett väljarkontrakt.

De kandidater som skriver under kontraktet lovar och försäkrar att rösta mot ett införande av datalagringsdirektivet i Sverige.

Kontraktet är såklart inte juridiskt bindande, men mycket starkt moraliskt bindande.

Är du riksdagskandidat som vill skriva under väljarkontraktet?
Här hittar du kontraktet och instruktioner för hur du skriver under.

Är du väljare som är emot datalagringsdirektivet?
Då ska du uppmana dina lokala riksdagskandidater att skriva under kontraktet.

Alla kandidater som skrivit under kontraktet kommer redovisas här på www.nejtilldatalagring.se. Dessa kandidater kan du kryssa i valet och gärna hjälpa i valet. Blir det tillräckligt många som kommer in i riksdagen kommer vi kunna stoppa direktivet - oavsett vilket block som vinner valet.

Vi som lanserar kontraktet heter Camilla Lindberg (enda borgerliga ledamot som röstade mot FRA-lagen) och Mathias Sundin. Vi är båda Folkpartister, men frågan om integritet och datalagringsdirektivet har inget med blockpolitik att göra. Vi kommer hylla alla kandidater som lovar att rösta nej till datalagringsdirektivet.