Saturday, April 10, 2010

Första centerpartist skriver under väljarkontraktet


Nej, det är inte Staffan Danielsson. Tvärtom, skulle man kunna säga. Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) från Östergötland skriver i SvD om väljarkontraktet som han anser är ett hot mot den borgerliga regeringen.

Jag och Staffan har debatterat detta friskt i lokalmedia och kommer mötas i en livedebatt den 19 april i Linköping. Ni är alla välkomna till Strandgatan 2, kl 12.15-12.45 för lunch och debatt.

Det är en annan centerpartist som skrivit under. Jag avslöjar vem det är så fort jag fått in kontraktet.

Är det fler centerpartister på gång?

6 comments:

 1. Dylika argument har förts förut och jag förstår inte riktigt. Staffan (C) skriver:
  "Om inte alliansens riksdagsledamöter klarar att hålla ihop kommer borgerlig regering snart att falla."

  Jag förstår inte riktigt detta. Om de förslag som inte en majoritet av riksdagen vill rösta ja till ej går genom så faller regeringen? Jag utgår från att regering (eller riksdag för den delen) ändå ska kunna få majoritet för förslag som många anser att det är bra förslag. Eller pekar Staffan (C) helt enkelt på att vårt system verkligen inte är ett demokratiskt fungerande system?

  ReplyDelete
 2. Som sagt, om inte riksdagsledamöter får rösta som de vill, kan vi avskaffa riksdagen, då fyller den ingen funktion.

  Staffan kanske helst skulle vilja avskaffa demokratin också, det blir ju så rörigt och oförutsägbart med olika regeringar som velar hit och dit.

  Kan du inte undersöka möjligheten att sända debatten live, t.ex. via Bambuser?

  ReplyDelete
 3. Staffan verkar resonera som att om borgerliga ledamöter röstar mot regeringen i den här frågan så måste de även rösta mot regeringen i ett eventuellt misstroendevotum. Det scenariot bär inte direkt sannolikhetens prägel.

  ReplyDelete
 4. Jag menar att röstning efter samvete och ideologi måste få ske av ledamöter av alla partier! Dvs inkl de hårt hållna sossarna och vänsterpartisterna! Och hos mp.
  Det är högst troligt att någon/några i dessa partier ofta i hjärtat håller med om förslag från en alliansregering... (frånsett att de gärna vill fälla den). "avvikare" från vardera sidan kanske skulle ta ut varandra... men med den stora skillnaden att piskorna inte skulle vina, att både ledamöter och väljare skulle må bättre.

  Och att en regering lider nederlag då och då kan inte vara någon katastrof. Varje fråga är inte en kabinettsfråga, och f.ö. kan nederlag bero på att de inte skött frågan rätt!

  Se dessutom t ex denna blogpost:
  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/04/vill-vi-ha-samvetslosa-politiker.html

  Det finns fler som behandlar samma ämne på min blogg.

  ReplyDelete
 5. Det är väl fullkomligt givet att om ledamöterna på förhand har förbundit sig att följa partiledningens beslut har de ingen intern förhandlingsstyrka kvar.
  Därför blir diskussionen om att man får opponera sig på gruppmötet men att man sedan har skyldighet att göra som partiet bestämt meningslös.

  Dessutom kan man ju notera att alliansregeringen inte gick under av att riksdagen röstade för att acceptera att det begåtts folkmord på armenier.

  Inte heller gick den förra regeringen under för att alliansen gjorde upp med mp i flera frågor.

  ReplyDelete
 6. De ökade möjligheterna till personval har nog inneburit en hårdare filtrering i partiernas nomineringsprocesser.

  Och skall man vara krass, så bidrar nog initiativ som det här till att förstärka den trenden.

  Så den som fronderar kan säkert vinna personliga fame- och hederspoäng i historieboken. Men i det partisystem vi har sker det i så fall på bekostnad av mera strömlinjeformade nomineringsprocesser, tror jag. Partierna tar det säkra för det osäkra och minimerar mångfalden av idéer på sina valsedlar. Då hjälper det liksom inte att kompensera den "enfalden" med en formell mångfald/kvotering, som den som till exempel Miljöpartiet i Härnösand nu gör.

  Det är en delikat balans. Men partivalsystemet vi har är nog ändå det minst onda, jämfört med ett system med enmansvalkretsar, tror jag.

  ReplyDelete