Monday, August 30, 2010

En centerpartist och två liberala partister

Det har kommit in underskrifter från tre nya kandidater. En centerpartist och två stycken från Liberala partiet.

Magnus Persson, Centerpartiet, Stockholms län.

Tommie Gran, Liberala partiet, hela landet.
Gert-Åke Rosqvist, Liberala partiet, hela landet

Thursday, August 19, 2010

Om väljarkontrakt i SvD

Jag skriver i SvD om väljarkontraktet och att det inte går att lita på partierna när det kommer till integritetsfrågor, med anledning av intervjun med Maud Olofsson där hon "släpper integritetsfrågorna".

"Partierna visar på nytt att de inte går att lita på i integritetsfrågor. Bara genom så kallade väljarkontrakt kan väljarna lita på politiker, skriver bloggaren och riksdagskandidaten Mathias Sundin (FP).

Maud Olofsson ska ha beröm för att hon är ärlig och så tydligt innan valet, istället för efter, talar om att Centerpartiet släpper integritetsfrågorna. Inför förra valet lovade Centern och inte minst mitt eget Folkpartiet att stå upp i integritetsfrågor. När det kom till FRA-omröstningen var det bara riksdagsledamoten Camilla Lindberg (FP) som faktiskt kom ihåg och följde de löftena.

FRA-omröstningen satte fingret på två saker:

Att partierna inte går att lita på i integritetsfrågor, och att vi istället får vända oss till enskilda, självständiga, riksdagsledamöter. Samma sak gäller inför valet i år. Väljare som vill stärka integriteten i Sverige måste hitta riksdagskandidater de kan lita på."

Ser också ett slarvfel i artikeln. Det står att flest kandidater som skrivit under har Folkpartiet. Flest kandidater från ett riksdagsparti, var det meningen att det skulle stå. Piratpartiet har överlägset flest kandidater. Beklagar PP!

Wednesday, August 18, 2010

Det spelar roll vem du kryssar

Maud Olofsson (C) meddelar i Svenska Dagbladet idag att integritetsfrågorna ligger på hyllan, eftersom det inte finns någon aktiv lagstiftningsdiskussion, som om FRA och IPRED. Hört talas om EU:s datalagringsdirektiv? Det vore väldigt bra att höra vad Maud Olofsson tänker göra med det efter valet.

Det spelar med andra ord roll vem du kryssar i valet. Partierna verkar inom integritetsområdet påstå saker som sedan det går lätt att kasta överbord.

Till höger hittar du en lista över vilka riksdagskandidater som skrivit under väljarkontraktet mot datalagringsdirektivet. Kryssa någon av dessa!