Friday, December 17, 2010

Lagrådsremiss utifrån Polismetodutredningen

Som jag skrev häromdagen är en lagrådsremiss och proposition utifrån Polismetodutredningen på väg till riksdagen. Det handlar om när de brottsbekämpande myndigheterna ska få ut uppgifter som lagras i enlighet med datalagringsdirektivet.

Igår presenterade regeringen just själva lagrådsremissen. Eftersom jag befann mig på möten i Stockholm igår har jag inte hunnit läsa den i sin helhet. Det har Mark Klamberg gjort och han hittar i alla fall en positiv nyhet:
"När polismetodutredningen presenterat sitt förslag (SOU 2009:1) lämnade Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet ett remissyttrande som jag medverkat till att ta fram. Fakultetsnämnden avstyrkte särskilt att inhämtning ska vara möjlig i fråga om olovlig kårverksamhet eftersom det enligt Faultetsnämnden kan komma att stå i strid med förbudet mot åsiktsregistrering i 2 kap. 3 § regeringsformen.
...
Regeringen verkar ha tagit intryck då det nu aktuella förslaget inte innehåller en möjlighet till underrättelseinhämtning avseende olovlig kårverksamhet..."
Olovlig kårverksamhet är en grupp eller sammanslutning som utgör eller kan utvecklas till en militär grupp eller polisstyrka. Har polisen för stora möjligheter att spana utan misstanke så kan det lätt leda till en åsiktsregistering av många personer, som inte alls har några brottsliga planer.

Jag ska kolla om brott mot medborgerlig frihet finns kvar i förslaget. Det är ett politiskt brott som borde kunna leda till liknande åsiktsregistrering som olovlig kårverksamhet.

En förändring som finns med i lagrådsremissen från Polismetodutredningen är att IP-nummer ska kunna lämnas ut även vid bötesbrott. Man lyfter exempelvis fram vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Men om dessa brott bedöms så allvarliga att polisen ska få ut IP-nummer, så är det väl rimligare att skärpa straffskalorna, istället för att sänka tröskeln när polisen ska få tag i uppgifterna.

Jag återkommer när jag hunnit borra mer i förslaget.

Wednesday, December 15, 2010

Direktivet på väg till riksdagen

Regeringen har gjort några språkliga förändringar efter lagrådets utlåtande om datalagringsdirektivet. Det tror jag är allt. Inte konstigt, eftersom lagrådet inte påpekade mycket mer än så. Propositionen är därför på väg till riksdagen.

SVT Rapport har ett inslag om den långtgående övervakning som kommer att ske, och Aftonbladet följer upp med en artikel. Tror dock att Aftonbladet fått riksdagens hantering om bakfoten, som även Hax påpekar. De påstår att det kommer upp imorgon. Men jag kan inte hitta något sådant. Konstitutionsutskottet hanterar däremot en skrivelse från Thomas Bodström (som han lämnade in i mars) där han ifrågasätter regeringens hantering av ärendet. Bodström tycker det har gått för långsamt. Han ville ha övervakningen för länge sen.

Jag har satt mig in i proppen och även Polismetodutredningen, som behandlar hur de brottsbekämpande myndigheterna ska få ut uppgifterna som lagras i enlighet med datalagringsdirektivet. Mycket av det överensstämmer med vad Mark Klamberg skriver. Jag vill helt stoppa direktivet, men om det ska igenom måste utlämnandet av trafikuppgifter begränsas. Polismetodutredningen har inte blivit lagrådsremiss ännu, vilket den borde bli innan datalagringsdirektivet klubbas, eftersom den förstnämnda har mycket stor påverkan på den senare.

Jag har skrivit en debattartikel om det här. Får se var den dyker upp någonstans.

Thursday, November 11, 2010

Nu hade vi behövts

Idag har regeringen, i form av Beatrice Ask, presenterat lagrådsremissen för införandet av datalagringsdirektivet.

Tyvärr kom inte någon av vi som skrivit under kontraktet in i riksdagen, därför är förutsättningar för att stoppa det små. Men vi protestera kan vi göra.

Det här en obehaglig lag. Mycket obehaglig. Läs bara DN:s sammanfattning av lagen:

"Det som ska sparas är så kallade trafikuppgifter, det vill säga vem som talat, sms:at eller mejlat med vem, när det skedde, vilken utrustning om användes, hur länge kommunikationen pågick och så vidare."

Självklart finns det positiva effekter också med lagstiftningen. Övervakning i olika former kan leda till mindre brott, eller att det är lättare att klara upp dessa, men frågan är just priset. Här är priset oerhört högt. Tänk dig in i att alla dina mobilsamtal ska lagras. En gång till: Alla mobilsamtal ska lagras. Det är en oerhörd kränkning.

Nu gäller att det att bjuda så mycket motstånd som möjligt från utsidan och påverka dem som sitter i riksdagen. Tyvärr är Socialdemokraterna positiva - och klagar till och med på regeringen att lagringstiden, sex månader, är för kort...

Monday, September 13, 2010

Ytterligare en folkpartist, först i Värmland

Anders Ekberg är ersättare i Europaparlamentet och står på riksdagslistan i Värmland och Stockholm för Folkpartiet. Han har nu skrivit under väljarkontraktet. Därmed blir han första riksdagskandidat i Värmland att göra det och enda folkpartist i Stockholm stad.

Anders Ekberg, Folkpartiet, Värmland och Stockholms stad.

Två tunga tvåor i Uppsala

Väljarkontraktet mot datalagringsdirektivet har nu fått förstärkning av två tunga kandidater från Uppsala: Maria Weimer (FP) och Mattias Johansson (C).

Båda två står på andra plats på respektive lista. De har därmed en god chans att komma in i riksdagen. Kryssa någon av dem i valet!

Deras kamp för integritetsfrågorna manifesteras idag vid lunchtid då Camilla Lindberg (FP) förärar Uppsala med ett besök.

Maria Weimer, Folkpartiet, Uppsala
Mattias Johansson, Centerpartiet, UppsalaTuesday, September 7, 2010

Och en vänsterpartist

Det rullar in en del kontrakt nu. Senast i raden är en vänsterpartist från Stockholm.

Samuel Karlsson, Vänsterpartiet, Stockholm

Fler kandidater från Liberala partiet

Liberala partiet visar bra uppslutning kring kontraktet, fyra nya underskrifter.

Calle Kabo, Liberala partiet, hela landet.
Christian Hallerbo, Liberala partiet, hela landet.
Hrafn Steiner, Liberala partiet, hela landet.
Staffan Ovesson, Liberala partiet, hela landet.

Saturday, September 4, 2010

Lindberg (FP) och Rehbinder (PP) i SvD

Camilla Lindberg (FP) och Carl-Johan Rehbinder (PP) skriver om datalagringsdirektivet i SvD:

"Datalagringsdirektivet är en del av en samhällsutveckling där staten i allt högre grad registrerar och övervaka oss medborgare. Även om intentionen kan vara god, är övervakning och kontroll kontraproduktiv. I ett samhälle där människor kan yttra sig, kommunicera och ta del av information utan att avlyssnas, censureras eller registreras kan de påverka det politiska livet och ta väl underbyggda beslut. Fungerar inte detta urholkas demokratin som system."

Monday, August 30, 2010

En centerpartist och två liberala partister

Det har kommit in underskrifter från tre nya kandidater. En centerpartist och två stycken från Liberala partiet.

Magnus Persson, Centerpartiet, Stockholms län.

Tommie Gran, Liberala partiet, hela landet.
Gert-Åke Rosqvist, Liberala partiet, hela landet

Thursday, August 19, 2010

Om väljarkontrakt i SvD

Jag skriver i SvD om väljarkontraktet och att det inte går att lita på partierna när det kommer till integritetsfrågor, med anledning av intervjun med Maud Olofsson där hon "släpper integritetsfrågorna".

"Partierna visar på nytt att de inte går att lita på i integritetsfrågor. Bara genom så kallade väljarkontrakt kan väljarna lita på politiker, skriver bloggaren och riksdagskandidaten Mathias Sundin (FP).

Maud Olofsson ska ha beröm för att hon är ärlig och så tydligt innan valet, istället för efter, talar om att Centerpartiet släpper integritetsfrågorna. Inför förra valet lovade Centern och inte minst mitt eget Folkpartiet att stå upp i integritetsfrågor. När det kom till FRA-omröstningen var det bara riksdagsledamoten Camilla Lindberg (FP) som faktiskt kom ihåg och följde de löftena.

FRA-omröstningen satte fingret på två saker:

Att partierna inte går att lita på i integritetsfrågor, och att vi istället får vända oss till enskilda, självständiga, riksdagsledamöter. Samma sak gäller inför valet i år. Väljare som vill stärka integriteten i Sverige måste hitta riksdagskandidater de kan lita på."

Ser också ett slarvfel i artikeln. Det står att flest kandidater som skrivit under har Folkpartiet. Flest kandidater från ett riksdagsparti, var det meningen att det skulle stå. Piratpartiet har överlägset flest kandidater. Beklagar PP!

Wednesday, August 18, 2010

Det spelar roll vem du kryssar

Maud Olofsson (C) meddelar i Svenska Dagbladet idag att integritetsfrågorna ligger på hyllan, eftersom det inte finns någon aktiv lagstiftningsdiskussion, som om FRA och IPRED. Hört talas om EU:s datalagringsdirektiv? Det vore väldigt bra att höra vad Maud Olofsson tänker göra med det efter valet.

Det spelar med andra ord roll vem du kryssar i valet. Partierna verkar inom integritetsområdet påstå saker som sedan det går lätt att kasta överbord.

Till höger hittar du en lista över vilka riksdagskandidater som skrivit under väljarkontraktet mot datalagringsdirektivet. Kryssa någon av dessa!

Monday, July 12, 2010

En till centerpartist

Oscar Fredriksson från Centerpartiet i Stockholms stad är den senaste kandidaten, och den tredje centerpartisten, som skriver under väljarkontraktet.

Han är till vardags jurist vid Regelrådet, andre vice ordförande för centern i Stockholms stad, aktiv i Centerpartiets integrationsnätverk och bloggar på http://oscarfredriksson.centerpartiet.net.

Wednesday, June 30, 2010

Trycket ökar mot datalagring

100 organisationer i Europa har skrivit brev (pdf) till EU-kommissionär Cecilia Malmström om att datalagringsdirektivet måste rivas upp. Från Sverige finns Juliagruppen med som undertecknare. I en artikel i SvD meddelar Malmström att EU-parlamentets krav om att även Google-sökningar ska in i direktivet inte är aktuellt.

I artikeln finns en mycket intressant mening från Cecilia:

"Visst kan kommissionen föreslå att direktivet ska rivas upp, men då kommer medlemsländerna att skratta åt mig och be mig komma med ett seriöst förslag. De vill ha det här direktivet."

Avgörande för hur EU-kommissionen agerar är, självklart, ländernas inställning i frågan. Ju högre Sverige väsnas, ju tydligare vi säger ifrån, desto större chans finns att direktivet rivs upp. Det här är ju inte bara en svensk fråga. Naturligtvis ska vi hindra att svenskar blir utsatta för den här massövervakningen, men vi ska inte stillasittande se på när 500 miljoner andra européer utsätts för det.

Sverige behöver säga ifrån. Säga ifrån tydligt. Då duger det inte med retorik, då måste i detta läge riksdagskandidater verkligen visa var de står. Många har redan gjort det (över 100), men vääldigt många skriver hellre debattartiklar, än skriver under väljarkontraktet. Än så länge i alla fall.

Lars-Erick Forsgren skriver om just det på hans blogg.

Monday, June 28, 2010

En folkpartist till!

Annika Beijbom (FP) är en av de mest aktiva politikerna på Twitter, Facebook och i andra sociala medier.

Hon är riksdagskandidat för Folkpartiet i Göteborg och har skrivit under väljarkontraktet mot datalagringsdirektivet. Hon blir därmed första folkpartist från den liberala staden Göteborg att skriva under.

Wednesday, June 23, 2010

Vem kan man lita på?

"Från många håll höjs nu röster på att direktivet inte ska införas i Sverige. Men går det att lita på retoriken? Det finns ett enkelt sätt att kolla det."

Jag skriver idag på Teknikdebatt.se om väljarkontraktet och datalagringsdirektivet.

"Många av de kandidater som hörs och syns i debatten kring direktivet har inte skrivit under kontraktet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger sig vara mot att införa direktivet i Sverige, men inga ledande företrädare har skrivit under väljarkontraktet."

Berör dessutom Johan Linander och hans ovilja att skriva under kontraktet. Han har för övrigt inte svarat på mitt mejl ännu (jag hörde att riksdagsledamöterna mejlbombades i samband med kärnkraftsomröstningen, så det är kanske därför).

Tuesday, June 22, 2010

Linander (C) skriver inte under kontraktet

Jag har visserligen inte fått något mejlsvar från Johan Linander (C) men läser i kommentarerna på hans blogg att han inte tänker skriva under något väljarkontrakt:

"Jag tror faktiskt inte att det här kan vara så svårt att förstå. Detta är också svaret till varför det s.k. kontraktet är falskt, det utgår från att valmöjligheten finns att inte implementera." (min fetstil)

Formellt sett har Johan naturligtvis rätt, Sverige har inte rätt att säga nej till direktivet - men kan naturligtvis göra det ändå!

I EU:s senaste rapport om införlivandet av direktiv kan man läsa att Sverige inte infört sex direktiv. Det gör ändå att vi ligger nära att vara bäst i klassen, där Litauen finns med tre icke införda direktiv. Värst är Spanien med 23 direktiv som man struntat i.

Sverige har under lång tid struntat i att införa EU:s avloppsdirektiv och bråkar om detta i domstol. Det direktivet skiljer sig såklart från datalagringsdirektivet, då vi hävdar att vi redan har bättre regler, högre standard, än vad direktivet kräver. Men det visar att om Sverige vill, kan Sverige strunta i att införa direktiv och istället ta strid.

Centern har valt en annan väg. Den får man respektera, men att det med den linjen finns en stor risk att vi efter valet får ett datalagringsdirektiv är helt klar. Centern vill istället se följande arbete mot direktivet:

1. Kämpa för att vi inte ska behöva implementera direktivet.
2. Om vi inte lyckas nå resultat i punkt ett, implementera direktivet på en miniminivå utan att först betala skattepengar direkt till EU, och att vi ska fortsätta vara medlemmar i EU är en självklarhet för oss.
3. Fortsätta kämpa för ett borttagande/förändring av direktivet även om vi har implementerat det i svensk lagstiftning.
4. När vi har lyckats med punkt tre, ta bort lagen i Sverige.

Som sagt, den inställning får man respektera, men jag tycker att retoriken i Aftonbladet-artikeln är rejält uppskruvad med tanke på att Centerpartiet faktiskt tänker medverka till att införa direktivet om inte EU ändrar sig.

Så till sist, Johans fråga om hur många miljarder vi som röstar nej är beredda att betala. Det går inte att sätta ett pris på frågan och några miljarder kommer det inte bli frågan om. Jag är också inställd på att få EU att ändra direktivet, men tänker inte först införa det i Sverige och kraftigt försämra förhandlingsutrymmet.

Politik handlar inte bara om att kompromissa. Ofta, väldigt ofta, är politik kompromisser. Men vi kan inte kompromissa med grundläggande värderingar och för mig strider datalagringsdirektivet mot dessa.

Monday, June 21, 2010

En piratpartist till

Enligt Piratpartiets ledare Rick Falkvinge så har 71 av 73 riksdagskandidater från PP skrivit under väljarkontraktet. Nu torde det vara 72 av 73.

Disa Fanto Börjesson (PP), Lista Väst

Saturday, June 19, 2010

Falkvinge uppmanar Linander att skriva under

Piratpartiets ledare Rick Falkvinge uppmanar Johan Linander (C) att skriva under väljarkontraktet:

"Men frågan infinner sig — om Linander menar allvar med att stoppa Datalagringsdirektivet, varför har han inte skrivit på väljarkontraktet där han förbinder sig att rösta nej om frågan kommer upp i riksdagen?

Tänker ni skriva på kontraktet om att inte rösta för direktivet, eller tänker ni bara skriva debattartiklar?"

Jag har skickat ett mejl till Johan och uppmärksammat honom på kontraktet.

Friday, June 18, 2010

Mer debatt i Aftonbladet om direktivet

Magnus Andersson (C), Gun Svensson (PP) och Mary X Jensen (M) skrev för en vecka sedan en debattartikel i Aftonbladet om direktivet:

"[M]otståndet måste även finnas på nationell nivå, där ett införande måste förhindras. Både av ekonomiska och integritetsmässiga aspekter tjänar vi på att låta bli. Vi måste alla hjälpas åt för att stoppa datalagringen."

Klockrent! Gun Svensson, aka Farmor Gun i Norrtälje, har redan skrivit under kontraktet. Magnus tror jag inte kandiderar till riksdagen. Mary X Jensen hoppas jag också kommer göra det. Om Mary skriver under blir hon första moderat att göra det!

Bra Linander - skriv under kontraktet nu

Johan Linander är rättspolitisk talesman för Centerpartiet. Han skriver en artikel i Aftonbladet tillsammans med EU-parlamentarikern Lena Ek (C) om att stoppa datalagringsdirektivet.

Hon jobbar hårt i EU-parlamentet tillsammans med främst piratpartisten Christian Engström för att stoppa initiativet WD29, eller smile29 som den kallas.

Linander är mycket tydlig i artikeln med att Centerpartiet vill stoppa direktivet och han skriver:

Ju fler vi blir som säger ifrån, desto lättare blir det att stoppa datalagringsdirektivet.

Jag kunde inte sagt det bättre själv, och det är vad vi som skrivit under väljarkontraktet gör.

Jag kan inte se någon anledning till varför Johan Linander efter denna tydliga artikel inte skulle skriva under kontraktet.

Förmodligen har han inte hört talas om kontraktet. Jag ska upplysa honom och inväntar spänt ett underskrivet kontrakt. Det skulle öka chanserna rejält för att kunna stoppa direktivet.

Väljarkontraktet mot datalagring nu ännu viktigare!

Tråkiga nyheter når oss från EU-parlamentet. Initiativet att göra datalagringsdirektivet ännu värre genom att också lagra alla sökningar via sökmoterer, WD29, har gått igenom.

En svensk parlamentariker har skrivit under på det, Alf Svensson (KD).

Henrik Alexandersson talar klarspråk:

"Nu är det dags att börja kampanjen mot teledatalagringen på allvar. Svenska folket och media måste få klart för sig vilken omfattande integritetskränkning som kan drabba oss – väldigt, väldigt snart."

Det bästa sättet är att uppmana riksdagskandidater i ditt län att skriva under väljarkontraktet mot datalagringsdirektivet, att uppmärksamma och kampanja för de kandidater som gör det - och självklart kryssa dessa kandidater i valet.

Kandidater från alla partier utom tre har skrivit under - Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Friday, June 11, 2010

Corrazza Bildt backar från google-förslag


Anna Maria Corrazza Bildt (M) backar nu också från förslaget att allt ditt och mitt googlade ska lagras av staten upp till två år (som en del av datalagringsdirektivet). Bra!

Nu är det bara gamla KD-ledaren Alf Svensson kvar av de svenska EU-parlamentarikerna.

Henrik Alexandersson ställer några rättmätiga frågor kring Affe:

"Vill Alf Svensson verkligen att alla våra nätsökningar skall registreras och hållas tillgängliga för myndigheterna? Eller blev han "bara" lurad att skriva på något som såg snällt ut? Var han för snabb ut med att försvara WD29, så att han nu känner att han har problem med att backa utan att tappa ansiktet?"

Wednesday, June 9, 2010

En eftersläntrare


Det fanns visst en piratpartist kvar som inte skrivit under, men det har han gjort nu! Välkommen i gänget.

Fredrik Moberg, Lista Väst.

Tuesday, June 8, 2010

Alla piratpartister upplagda!


Det har tagit sin modiga tid, men nu är alla piratpartister som skrivit under väljarkontraktet upplagda. En imponerande skara med flera välkända namn, även man inte alltid känner igen dom under sina riktiga namn. Gun Svensson är Farmor Gun i Norrtälje, till exempel.

Om jag räknar rätt är det hela 65 stycken kandidater. Ni hittar dom allihop i högerspalten.

De andra partier har en hel del att bevisa!

Wednesday, June 2, 2010

I Aftonbladet om googlandet


Jag skriver idag i Aftonbladet om sökmotorer i datalagringsdirektivet:

"Vad har du googlat de senaste två åren? Hur skulle du känna om någon kände till alla dina sökningar? En ruggig tanke – som kan bli sann.

I Europaparlamentet drivs nu en kampanj för att sökningar i sökmotorer, som Google, ska ingå i datalagringsdirektivet."

Aftonbladet har också en nyhetsartikel om saken. Likaså har Nyheter24.

Glädjande drar Marit Paulsen (FP) tillbaka sitt stöd för aktionen i EU-parlamentet.

Tuesday, June 1, 2010

Vad har du googlat de senaste två åren?


Har du någon gång under de senaste två åren googlat något som du helst inte skulle vilja att någon annan får reda på? Kanske av rent misstag, av nyfikenhet eller av någon annan anledning? Tänk efter. Det kanske är en hel del.

I Europaparlamentet skriver nu parlamentariker under en så kallad skriftlig förklaring, nummer 29 (pdf). I den står bland annat att läsa:

"Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att genomföra direktiv 2006/24/EG och att utvidga det till att omfatta sökmotorer så att barnpornografi och sexuella trakasserier över nätet kan bekämpas på ett snabbt och effektivt sätt." (min fetstil)

Man vill att direktiv 2006/24/EG ska innefatta sökningar i sökmotorer. Någon som kan gissa vad direktiv 2006/24/EG är? Rätt. Datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet är dåligt redan idag, skulle det dessutom omfatta alla sökningar på internet skulle det bli horribelt mycket sämre.

Henrik Alexandersson sammanfattar:

"Själva tanken på att lagra uppgifter om alla medborgares alla nätsökningar... Tänk vad det kommer att avslöja om folk. Sjukdomar, juridiska problem, affärsförhållanden, sexuella preferenser, religion, politisk uppfattning, resvanor, ekonomiska förhållanden, framtidsplaner, drömmar och mycket, mycket mera."

Alexandersson redovisar också vad svenska EU-parlamentariker som skrivit under säger. Christian Engström, MEP för Piratpartiet, förklarar mer utförligt vad skriftlig förklaring 29 är för något.

Tuesday, May 25, 2010

Svart måndags grundare skriver under!


Amanda Brihed (FP) är grundare till nätverket Svart måndag, som var starkt drivande i kampen mot FRA-lagen och aktiv Liberati. En integritetskämpe med andra ord. Hon kandiderar för Folkpartiet i Stockholms län.

Amanda Brihed (FP), Stockholms län.

Back online

Jag har legat för ankar i nästan tre veckor och därmed har aktiviteten här på bloggen varit därefter. Men nu kör vi igen!

På mitt skrivbord ligger en tjock bunt med väljarkontrakt, ett sjuttiotal stycken. Samtliga är från Piratpartiets kandidater runt om i landet. Kul - och imponerande!

Ska uppdatera så fort som möjligt!

Thursday, April 22, 2010

Första miljöpartist!


Först ut bland, förhoppningsvis, många miljöpartister är Charles Pylad från Östergötland. Han jobbar här i Rådhuset, där jag sitter, som politisk sekreterare för Miljöpartiet.

Charles Pylad (MP), Östergötland.

Wednesday, April 21, 2010

Tre fler östgötar - och första vänsterpartisten!

Det brev som jag och Camilla Lindberg skickade ut till länets riksdagskandidater har fått effekt. Tre östgötar, från tre olika partier, har skrivit under.

Erik Svansbo (FP), Östergötland.
Håkan Thornell (C), Östergötland.
Kerstin Lundberg (V), Östergötland.

Erik är välkänd och inflytelserik bloggare, med bloggen Pophöger.

Håkan Thornell kanske ni inte alla omedelbart känner till, om ni inte är från Östergötland. Men om ni har åkt bil på E4:an åt Kolmårdshållet till kanske ni har sett hans stora och mycket fyndiga skyltar på en åker vid sidan om vägen.

Håkan vid en av skyltarna, "Valfläsk måste få längre hållbarhetstid".

Kerstin Lundberg är vänsterpartist från Motala och vice ordförande i partiet där. Hon är första vänsterpartist att skriva under kontraktet. Härligt!

Thursday, April 15, 2010

Ytterligare två Folkpartister från Östergötland


Magnus Höijer och Thomas Bystedt, båda två folkpartister från Östergötland, har skrivit under väljarkontraktet. Därmed är vi uppe i totalt nio folkpartister.

Även Amanda Brihed och Annika Beijbom, båda FP, skriver på sina bloggar att de kommer att skriva under. Härligt!

Jonas Sjöstedt (V), som är tillbaka i svensk politik efter några år i USA, skriver om väljarkontraktet och debatten om hur självständiga riksdagsledamöterna ska vara. Han är positiv till min och Camilla Lindbergs inställning. Frågan är om han skriver under kontraktet? Jonas kandiderar till riksdagen från Västerbotten.

Alla riksdagskandidater i Östergötland har fått ett brev från mig och Camilla innehållandes kontrakt och uppmaning att skriva under. Johan Knutsson (C) från Åtvidaberg skriver om brevet på sin blogg. Han är mot direktivet men tänker inte rösta nej till ett införande och tycker det är oseriöst att göra det innan man vet konsekvenserna av det.

Wednesday, April 14, 2010

Björn Brändewall först i Kalmar


Folkpartisten Björn Brändewall som kandiderar i Kalmar län har skrivit under väljarkontraktet. Ni hittar mer info om honom på brandewall.blogspot.com.

Björn anordnar en integritetskväll i morgon den 14 april. Där medverkar Camilla Lindberg (FP), Marcus Bylund, forskare i integritetsfrågor och Anders Rydell, kulturjournalist och författare till boken "Piraterna".

Tuesday, April 13, 2010

Erik Hultin blir förste centerpartist


Erik Hultin (C) är riksdagskandidat från Västernorrland. Han är förste centerpartist att skriva under väljarkontraktet. Ni hittar mer info om honom på ErikHultin.se.

Nu väntar vi på fler centerpartister, kommer exempelvis Fredrick Federley och Annie Johansson att skriva under? Mejla dom och fråga.

Saturday, April 10, 2010

Första centerpartist skriver under väljarkontraktet


Nej, det är inte Staffan Danielsson. Tvärtom, skulle man kunna säga. Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) från Östergötland skriver i SvD om väljarkontraktet som han anser är ett hot mot den borgerliga regeringen.

Jag och Staffan har debatterat detta friskt i lokalmedia och kommer mötas i en livedebatt den 19 april i Linköping. Ni är alla välkomna till Strandgatan 2, kl 12.15-12.45 för lunch och debatt.

Det är en annan centerpartist som skrivit under. Jag avslöjar vem det är så fort jag fått in kontraktet.

Är det fler centerpartister på gång?

Wednesday, April 7, 2010

Ytterligare en piratpartist skriver under


Tess Lindholm (PP), lista Väst (Halland, Värmland, Västa Götaland).

Vice partiledare i Piratpartiet, Anna Troberg, "varnar" oss för att det kommer drösa in kontrakt från piratpartister. Sådana varningar gillar vi!

Friday, March 26, 2010

Ytterligare en underskrift

Också en piratpartist. Stark uppslutning från dom!

Jacob Dexe (PP), lista Syd (Skåne, Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Jönköping).

Thursday, March 25, 2010

Fler underskrifter


Tre nya personer har skrivit under:

Fredrik Lejnell (PP), Stockholms län
Bengt Jonsson (PP), lista Mitt (Dalarna, Gästrikland, Jämtland, Västernorrland)
Stefan Flod (PP), hela landet

Tuesday, March 23, 2010

Fler skriver under


Ytterligare åtta personer har skrivit under väljarkontraktet, två folkpartister och sex piratpartister:

Mattias Lönnqvist (FP), Stockholms län.
Lennart Nilsson (FP), Stockholms län.
Emma Ershag (PP), lista Norr (Västerbotten, Norrbotten).
Leif Ershag (PP), lista Norr, (Västerbotten, Norrbotten).
Rickard Olsson (PP), lista Mitt (Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland).
Jan-Olof Flink (PP), lista Mitt (Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland).
Signe Rocklin (PP), lista Norr (Västerbotten, Norrbotten).
Jonathan Kindh (PP), lista Syd (Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Kalmar).

Monday, March 22, 2010

Väljarkontraktet i media

Förutom den inledande artikeln i Svenska Dagbladet så har bland annat även Nyheter24:

- Partipiskan kommer nog att vina väldigt hårt, just därför har vi lagt fram det här kontraktet och hoppas att så många som möjligt skriver på. Det är ju självklart inte juridiskt bindande men väl moraliskt bindande.
- Bryter man mot detta så är man rökt, säger Mathias Sundin.

Även Dagens Nyheter uppmärksammat initiativet i form av en intervju med Camilla Lindberg:

Varför vore datalagringsdirektivet så farligt för Sverige?
– Det är ett steg på vägen mot ett alltmer kontrollerat samhälle, ytterligare en pusselbit.


Två Folkpartister skriver under

Nu har de två första kandidaterna från ett annat parti än Piratpartiet skrivit under (förutom Camilla och jag såklart). Det är två Folkpartister:

Tobias Josefsson (FP), Östergötland.
Marcus Grundén (FP), Skåne Norr och Öster.

Fler Piratpartister skriver under


Olof Bjarnason (PP), lista Väst (Västra Götaland, Värmland, Halland).

Ytterligare ett par Piratpartister har skickat in, men jag kunde (på min omoderna kommundator) inte öppna kontrakten. Så fort jag sett dessa kommer även dessa personer upp.

Friday, March 19, 2010

Piratpartiet sluter upp kring väljarkontraktet

Förutom vice partiledare, Anna Troberg som jag skrev om tidigare idag, så har nu också partiledaren Rick Falkvinge och flera andra Piratpartister skrivit under kontraktet.

Nya kandidater som skrivit under:
Rick Falkvinge (PP), hela landet
Anna Troberg (PP), hela landet
Urban Sundström (PP), lista Mitt (Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland)
Curt Jonsson (PP), lista Mitt, (Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland)
Lars-Erik Jonsson (PP), lista Mitt, (Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland)
Mikael Nilsson (PP) först att skriva under!

Mikael Nilsson, med den populära bloggen MiNimaliteter, är först ut med att skriva under och skicka in kontraktet. Han kandiderar över hela landet.

Piratpartiet är på hugget - dags för de andra partierna att vakna!


Piratpartiets vice partiledare lovar skriva under

Anna Troberg, vice partiledare i Piratpartiet skriver på sin blogg att hon ska skriva under väljarkontraktet. Hon uppmanar dessutom alla andra i Piratpartiet att skriva under:

"Jag kommer självklart att mejla in ett påskrivet kontrakt och jag förväntar mig att alla andra som står på Piratpartiets valsedlar kommer att göra detsamma."

Thursday, March 18, 2010

Om väljarkontrakt i SvD

Jag och Camilla Lindberg skriver idag i SvD om väljarkontraktet:

"Skulle det införas i Sverige innebär det att en stor mängd information om oss medborgare ska lagras.

Vem som ringt vem och när, både gällande fast och mobiltelefoni. Vid mobilsamtal ska också den geografiska platsen vid start och slut av samtalet sparas. Dessutom ska alla e-postmeddelande och alla sms sparas och det registreras från vem och till vem och när de skickats. När du surfar på internet kommer din IP-adress, när du loggar in och ut och vem du är att sparas."

Vem kan du lita på?

Många borgerliga väljare blev oerhört besvikna vid FRA-omröstningen. De tyckte att riksdagsledamöter som de kryssat, trott på och kanske till och med jobbat för i valrörelsen svek vad de hade lovat.

Nästa stora "FRA-lag" är EU:s datalagringsdirektiv. Vem kan du lita på kommer att rösta mot införandet av den i Sverige?

Vänsterpartiet och Miljöpartiet var först mot ett införande. Sen ingick de en överenskommelse med Socialdemokraterna om att införa direktivet. Efter en dom i en tysk domstol, mot direktivet, så svängde de igen. Hur de kommer att rösta efter valet - då frågan avgörs - är svårt att veta.

Centerpartiet vill inte heller införa direktivet, men hänvisar till att de måste följa EU:s regler.

Piratpartiet är hårdnackade motståndare till direktivet, vilket hedrar dom, men deras chanser att komma in i riksdagen är osäkra.

Det är med andra ord svårt både för rödgröna väljare och för borgerliga väljare att veta vilket parti och vilka kandidater de ska rösta på.

Därför lanserar vi ett väljarkontrakt.

De kandidater som skriver under kontraktet lovar och försäkrar att rösta mot ett införande av datalagringsdirektivet i Sverige.

Kontraktet är såklart inte juridiskt bindande, men mycket starkt moraliskt bindande.

Är du riksdagskandidat som vill skriva under väljarkontraktet?
Här hittar du kontraktet och instruktioner för hur du skriver under.

Är du väljare som är emot datalagringsdirektivet?
Då ska du uppmana dina lokala riksdagskandidater att skriva under kontraktet.

Alla kandidater som skrivit under kontraktet kommer redovisas här på www.nejtilldatalagring.se. Dessa kandidater kan du kryssa i valet och gärna hjälpa i valet. Blir det tillräckligt många som kommer in i riksdagen kommer vi kunna stoppa direktivet - oavsett vilket block som vinner valet.

Vi som lanserar kontraktet heter Camilla Lindberg (enda borgerliga ledamot som röstade mot FRA-lagen) och Mathias Sundin. Vi är båda Folkpartister, men frågan om integritet och datalagringsdirektivet har inget med blockpolitik att göra. Vi kommer hylla alla kandidater som lovar att rösta nej till datalagringsdirektivet.