Thursday, March 18, 2010

Om väljarkontrakt i SvD

Jag och Camilla Lindberg skriver idag i SvD om väljarkontraktet:

"Skulle det införas i Sverige innebär det att en stor mängd information om oss medborgare ska lagras.

Vem som ringt vem och när, både gällande fast och mobiltelefoni. Vid mobilsamtal ska också den geografiska platsen vid start och slut av samtalet sparas. Dessutom ska alla e-postmeddelande och alla sms sparas och det registreras från vem och till vem och när de skickats. När du surfar på internet kommer din IP-adress, när du loggar in och ut och vem du är att sparas."

2 comments: