Friday, March 26, 2010

Ytterligare en underskrift

Också en piratpartist. Stark uppslutning från dom!

Jacob Dexe (PP), lista Syd (Skåne, Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Jönköping).

2 comments: