Wednesday, March 16, 2011

Klarar knappt att se debatten

Det debatteras datalagringsdirektiv i riksdagen i dag. Till de som kryssade mig i riksdagsvalet: Jag hade röstat nej.

V och MP vill skjuta upp ärendet ett år. Det är bättre än inget, vi slipper eländet ett år. Joinar SD dom så kommer det bli så. Men SD är inte mot direktivet, de vill bara göra det lite svenskare och sämre (med längre lagringstider).

Jag klarar inte av att se debatten. Känns så tragiskt. Senast i november stod Jan Björklund i talarstolen och sa återigen att nu fick det vara nog med integritetskränkande lagstiftning.

Det jag stör mig på och det som gör att jag inte klarar se debatten är att många av de som försvarar direktivet gör det så fegt. De påstår sig vara mot direktivet, eller skeptiska till det. Men ändå ska de rösta för.

De säger att vi måste införa det, eftersom det är ett direktiv från EU. Och så är det ju. Fast samtidigt inte. Sverige har varit skyldiga att införa det ganska länge nu. När regeringen beslutade att skjuta upp frågan till efter valet struntade man i att "vi måste". Vi var tvugna att göra det lika mycket nu som då.

Och så säger de att vi får böter. Ja, men införandet är verkligen inte gratis (tom kanske dyrare än böter) - och om man anser att detta bryter mot ens egna allra viktigaste grundläggande värderingar så är pengar inte ett argument överhuvudtaget. Och återigen - böter riskerade man redan när man sköt upp ärendet.

Frågan infinner sig också: Finns det något som dessa riksdagsledamöter skulle rösta nej till som kom i formen av EU-direktiv?

Jag tycker alla de som trycker på ja-knappen idag ska våga erkänna varför de gör det. Låtsas inte att ni är så oerhört negativa till direktivet om ni röstar ja. Jag tror att ni säkert är skeptiska, fick ni bestämma helt själva skulle ni inte införa direktivet - men ni tycker inte det är tillräckligt viktigt för att ni ska stå upp mot partipiskan.

Det hela är oerhört deprimerande.

Tuesday, January 18, 2011

Brev från Lars på FRA

Brevet till Signalspaningskommittén, som NyTeknik rapporterade om innan jul, har nu publicerats. I alla fall delar av det. Och det är intressant läsning.

Bland annat går att läsa att sökbegreppen ofta är väldigt vaga och det är en inriktning inom FRA att söka väldigt brett. Man sparar mycket "obsoleta personuppgifter" som "Lars" uttrycker det, eftersom "det kan vara bra att ha".

FRA bedriver enligt Lars inte aktiv signalspaning. Däremot inhämtar man sådana uppgifter från utländska motsvarigheter. Dessa pressar också på för att FRA ska börja med aktiv signalspaning och Lars uppmanar parlamentarikerna att vara uppmärksamma.

Lars kritiserar också förhandsprövningen: "Det är beklagligt att Försvarsunderrättelsedomstolen godkänner sökparametrar på löpande band, utan att begära in ytterligare underlag."

Han påpekar också att FRA bedriver spaning mot en stor mängd NGO:s, till exempel flera hjälporganisationer och även utlandsbaserade journalister. Enligt Mark Klamberg är detta tillåtet, men kan vara bra för organisationerna att känna till.

Friday, December 17, 2010

Lagrådsremiss utifrån Polismetodutredningen

Som jag skrev häromdagen är en lagrådsremiss och proposition utifrån Polismetodutredningen på väg till riksdagen. Det handlar om när de brottsbekämpande myndigheterna ska få ut uppgifter som lagras i enlighet med datalagringsdirektivet.

Igår presenterade regeringen just själva lagrådsremissen. Eftersom jag befann mig på möten i Stockholm igår har jag inte hunnit läsa den i sin helhet. Det har Mark Klamberg gjort och han hittar i alla fall en positiv nyhet:
"När polismetodutredningen presenterat sitt förslag (SOU 2009:1) lämnade Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet ett remissyttrande som jag medverkat till att ta fram. Fakultetsnämnden avstyrkte särskilt att inhämtning ska vara möjlig i fråga om olovlig kårverksamhet eftersom det enligt Faultetsnämnden kan komma att stå i strid med förbudet mot åsiktsregistrering i 2 kap. 3 § regeringsformen.
...
Regeringen verkar ha tagit intryck då det nu aktuella förslaget inte innehåller en möjlighet till underrättelseinhämtning avseende olovlig kårverksamhet..."
Olovlig kårverksamhet är en grupp eller sammanslutning som utgör eller kan utvecklas till en militär grupp eller polisstyrka. Har polisen för stora möjligheter att spana utan misstanke så kan det lätt leda till en åsiktsregistering av många personer, som inte alls har några brottsliga planer.

Jag ska kolla om brott mot medborgerlig frihet finns kvar i förslaget. Det är ett politiskt brott som borde kunna leda till liknande åsiktsregistrering som olovlig kårverksamhet.

En förändring som finns med i lagrådsremissen från Polismetodutredningen är att IP-nummer ska kunna lämnas ut även vid bötesbrott. Man lyfter exempelvis fram vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Men om dessa brott bedöms så allvarliga att polisen ska få ut IP-nummer, så är det väl rimligare att skärpa straffskalorna, istället för att sänka tröskeln när polisen ska få tag i uppgifterna.

Jag återkommer när jag hunnit borra mer i förslaget.

Wednesday, December 15, 2010

Direktivet på väg till riksdagen

Regeringen har gjort några språkliga förändringar efter lagrådets utlåtande om datalagringsdirektivet. Det tror jag är allt. Inte konstigt, eftersom lagrådet inte påpekade mycket mer än så. Propositionen är därför på väg till riksdagen.

SVT Rapport har ett inslag om den långtgående övervakning som kommer att ske, och Aftonbladet följer upp med en artikel. Tror dock att Aftonbladet fått riksdagens hantering om bakfoten, som även Hax påpekar. De påstår att det kommer upp imorgon. Men jag kan inte hitta något sådant. Konstitutionsutskottet hanterar däremot en skrivelse från Thomas Bodström (som han lämnade in i mars) där han ifrågasätter regeringens hantering av ärendet. Bodström tycker det har gått för långsamt. Han ville ha övervakningen för länge sen.

Jag har satt mig in i proppen och även Polismetodutredningen, som behandlar hur de brottsbekämpande myndigheterna ska få ut uppgifterna som lagras i enlighet med datalagringsdirektivet. Mycket av det överensstämmer med vad Mark Klamberg skriver. Jag vill helt stoppa direktivet, men om det ska igenom måste utlämnandet av trafikuppgifter begränsas. Polismetodutredningen har inte blivit lagrådsremiss ännu, vilket den borde bli innan datalagringsdirektivet klubbas, eftersom den förstnämnda har mycket stor påverkan på den senare.

Jag har skrivit en debattartikel om det här. Får se var den dyker upp någonstans.

Thursday, November 11, 2010

Nu hade vi behövts

Idag har regeringen, i form av Beatrice Ask, presenterat lagrådsremissen för införandet av datalagringsdirektivet.

Tyvärr kom inte någon av vi som skrivit under kontraktet in i riksdagen, därför är förutsättningar för att stoppa det små. Men vi protestera kan vi göra.

Det här en obehaglig lag. Mycket obehaglig. Läs bara DN:s sammanfattning av lagen:

"Det som ska sparas är så kallade trafikuppgifter, det vill säga vem som talat, sms:at eller mejlat med vem, när det skedde, vilken utrustning om användes, hur länge kommunikationen pågick och så vidare."

Självklart finns det positiva effekter också med lagstiftningen. Övervakning i olika former kan leda till mindre brott, eller att det är lättare att klara upp dessa, men frågan är just priset. Här är priset oerhört högt. Tänk dig in i att alla dina mobilsamtal ska lagras. En gång till: Alla mobilsamtal ska lagras. Det är en oerhörd kränkning.

Nu gäller att det att bjuda så mycket motstånd som möjligt från utsidan och påverka dem som sitter i riksdagen. Tyvärr är Socialdemokraterna positiva - och klagar till och med på regeringen att lagringstiden, sex månader, är för kort...

Monday, September 13, 2010

Ytterligare en folkpartist, först i Värmland

Anders Ekberg är ersättare i Europaparlamentet och står på riksdagslistan i Värmland och Stockholm för Folkpartiet. Han har nu skrivit under väljarkontraktet. Därmed blir han första riksdagskandidat i Värmland att göra det och enda folkpartist i Stockholm stad.

Anders Ekberg, Folkpartiet, Värmland och Stockholms stad.

Två tunga tvåor i Uppsala

Väljarkontraktet mot datalagringsdirektivet har nu fått förstärkning av två tunga kandidater från Uppsala: Maria Weimer (FP) och Mattias Johansson (C).

Båda två står på andra plats på respektive lista. De har därmed en god chans att komma in i riksdagen. Kryssa någon av dem i valet!

Deras kamp för integritetsfrågorna manifesteras idag vid lunchtid då Camilla Lindberg (FP) förärar Uppsala med ett besök.

Maria Weimer, Folkpartiet, Uppsala
Mattias Johansson, Centerpartiet, UppsalaTuesday, September 7, 2010

Och en vänsterpartist

Det rullar in en del kontrakt nu. Senast i raden är en vänsterpartist från Stockholm.

Samuel Karlsson, Vänsterpartiet, Stockholm

Fler kandidater från Liberala partiet

Liberala partiet visar bra uppslutning kring kontraktet, fyra nya underskrifter.

Calle Kabo, Liberala partiet, hela landet.
Christian Hallerbo, Liberala partiet, hela landet.
Hrafn Steiner, Liberala partiet, hela landet.
Staffan Ovesson, Liberala partiet, hela landet.

Saturday, September 4, 2010

Lindberg (FP) och Rehbinder (PP) i SvD

Camilla Lindberg (FP) och Carl-Johan Rehbinder (PP) skriver om datalagringsdirektivet i SvD:

"Datalagringsdirektivet är en del av en samhällsutveckling där staten i allt högre grad registrerar och övervaka oss medborgare. Även om intentionen kan vara god, är övervakning och kontroll kontraproduktiv. I ett samhälle där människor kan yttra sig, kommunicera och ta del av information utan att avlyssnas, censureras eller registreras kan de påverka det politiska livet och ta väl underbyggda beslut. Fungerar inte detta urholkas demokratin som system."

Monday, August 30, 2010

En centerpartist och två liberala partister

Det har kommit in underskrifter från tre nya kandidater. En centerpartist och två stycken från Liberala partiet.

Magnus Persson, Centerpartiet, Stockholms län.

Tommie Gran, Liberala partiet, hela landet.
Gert-Åke Rosqvist, Liberala partiet, hela landet

Thursday, August 19, 2010

Om väljarkontrakt i SvD

Jag skriver i SvD om väljarkontraktet och att det inte går att lita på partierna när det kommer till integritetsfrågor, med anledning av intervjun med Maud Olofsson där hon "släpper integritetsfrågorna".

"Partierna visar på nytt att de inte går att lita på i integritetsfrågor. Bara genom så kallade väljarkontrakt kan väljarna lita på politiker, skriver bloggaren och riksdagskandidaten Mathias Sundin (FP).

Maud Olofsson ska ha beröm för att hon är ärlig och så tydligt innan valet, istället för efter, talar om att Centerpartiet släpper integritetsfrågorna. Inför förra valet lovade Centern och inte minst mitt eget Folkpartiet att stå upp i integritetsfrågor. När det kom till FRA-omröstningen var det bara riksdagsledamoten Camilla Lindberg (FP) som faktiskt kom ihåg och följde de löftena.

FRA-omröstningen satte fingret på två saker:

Att partierna inte går att lita på i integritetsfrågor, och att vi istället får vända oss till enskilda, självständiga, riksdagsledamöter. Samma sak gäller inför valet i år. Väljare som vill stärka integriteten i Sverige måste hitta riksdagskandidater de kan lita på."

Ser också ett slarvfel i artikeln. Det står att flest kandidater som skrivit under har Folkpartiet. Flest kandidater från ett riksdagsparti, var det meningen att det skulle stå. Piratpartiet har överlägset flest kandidater. Beklagar PP!

Wednesday, August 18, 2010

Det spelar roll vem du kryssar

Maud Olofsson (C) meddelar i Svenska Dagbladet idag att integritetsfrågorna ligger på hyllan, eftersom det inte finns någon aktiv lagstiftningsdiskussion, som om FRA och IPRED. Hört talas om EU:s datalagringsdirektiv? Det vore väldigt bra att höra vad Maud Olofsson tänker göra med det efter valet.

Det spelar med andra ord roll vem du kryssar i valet. Partierna verkar inom integritetsområdet påstå saker som sedan det går lätt att kasta överbord.

Till höger hittar du en lista över vilka riksdagskandidater som skrivit under väljarkontraktet mot datalagringsdirektivet. Kryssa någon av dessa!

Monday, July 12, 2010

En till centerpartist

Oscar Fredriksson från Centerpartiet i Stockholms stad är den senaste kandidaten, och den tredje centerpartisten, som skriver under väljarkontraktet.

Han är till vardags jurist vid Regelrådet, andre vice ordförande för centern i Stockholms stad, aktiv i Centerpartiets integrationsnätverk och bloggar på http://oscarfredriksson.centerpartiet.net.

Wednesday, June 30, 2010

Trycket ökar mot datalagring

100 organisationer i Europa har skrivit brev (pdf) till EU-kommissionär Cecilia Malmström om att datalagringsdirektivet måste rivas upp. Från Sverige finns Juliagruppen med som undertecknare. I en artikel i SvD meddelar Malmström att EU-parlamentets krav om att även Google-sökningar ska in i direktivet inte är aktuellt.

I artikeln finns en mycket intressant mening från Cecilia:

"Visst kan kommissionen föreslå att direktivet ska rivas upp, men då kommer medlemsländerna att skratta åt mig och be mig komma med ett seriöst förslag. De vill ha det här direktivet."

Avgörande för hur EU-kommissionen agerar är, självklart, ländernas inställning i frågan. Ju högre Sverige väsnas, ju tydligare vi säger ifrån, desto större chans finns att direktivet rivs upp. Det här är ju inte bara en svensk fråga. Naturligtvis ska vi hindra att svenskar blir utsatta för den här massövervakningen, men vi ska inte stillasittande se på när 500 miljoner andra européer utsätts för det.

Sverige behöver säga ifrån. Säga ifrån tydligt. Då duger det inte med retorik, då måste i detta läge riksdagskandidater verkligen visa var de står. Många har redan gjort det (över 100), men vääldigt många skriver hellre debattartiklar, än skriver under väljarkontraktet. Än så länge i alla fall.

Lars-Erick Forsgren skriver om just det på hans blogg.