Tuesday, January 18, 2011

Brev från Lars på FRA

Brevet till Signalspaningskommittén, som NyTeknik rapporterade om innan jul, har nu publicerats. I alla fall delar av det. Och det är intressant läsning.

Bland annat går att läsa att sökbegreppen ofta är väldigt vaga och det är en inriktning inom FRA att söka väldigt brett. Man sparar mycket "obsoleta personuppgifter" som "Lars" uttrycker det, eftersom "det kan vara bra att ha".

FRA bedriver enligt Lars inte aktiv signalspaning. Däremot inhämtar man sådana uppgifter från utländska motsvarigheter. Dessa pressar också på för att FRA ska börja med aktiv signalspaning och Lars uppmanar parlamentarikerna att vara uppmärksamma.

Lars kritiserar också förhandsprövningen: "Det är beklagligt att Försvarsunderrättelsedomstolen godkänner sökparametrar på löpande band, utan att begära in ytterligare underlag."

Han påpekar också att FRA bedriver spaning mot en stor mängd NGO:s, till exempel flera hjälporganisationer och även utlandsbaserade journalister. Enligt Mark Klamberg är detta tillåtet, men kan vara bra för organisationerna att känna till.

No comments:

Post a Comment