Friday, December 17, 2010

Lagrådsremiss utifrån Polismetodutredningen

Som jag skrev häromdagen är en lagrådsremiss och proposition utifrån Polismetodutredningen på väg till riksdagen. Det handlar om när de brottsbekämpande myndigheterna ska få ut uppgifter som lagras i enlighet med datalagringsdirektivet.

Igår presenterade regeringen just själva lagrådsremissen. Eftersom jag befann mig på möten i Stockholm igår har jag inte hunnit läsa den i sin helhet. Det har Mark Klamberg gjort och han hittar i alla fall en positiv nyhet:
"När polismetodutredningen presenterat sitt förslag (SOU 2009:1) lämnade Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet ett remissyttrande som jag medverkat till att ta fram. Fakultetsnämnden avstyrkte särskilt att inhämtning ska vara möjlig i fråga om olovlig kårverksamhet eftersom det enligt Faultetsnämnden kan komma att stå i strid med förbudet mot åsiktsregistrering i 2 kap. 3 § regeringsformen.
...
Regeringen verkar ha tagit intryck då det nu aktuella förslaget inte innehåller en möjlighet till underrättelseinhämtning avseende olovlig kårverksamhet..."
Olovlig kårverksamhet är en grupp eller sammanslutning som utgör eller kan utvecklas till en militär grupp eller polisstyrka. Har polisen för stora möjligheter att spana utan misstanke så kan det lätt leda till en åsiktsregistering av många personer, som inte alls har några brottsliga planer.

Jag ska kolla om brott mot medborgerlig frihet finns kvar i förslaget. Det är ett politiskt brott som borde kunna leda till liknande åsiktsregistrering som olovlig kårverksamhet.

En förändring som finns med i lagrådsremissen från Polismetodutredningen är att IP-nummer ska kunna lämnas ut även vid bötesbrott. Man lyfter exempelvis fram vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Men om dessa brott bedöms så allvarliga att polisen ska få ut IP-nummer, så är det väl rimligare att skärpa straffskalorna, istället för att sänka tröskeln när polisen ska få tag i uppgifterna.

Jag återkommer när jag hunnit borra mer i förslaget.

2 comments:

  1. "Men om dessa brott bedöms så allvarliga att polisen ska få ut IP-nummer, så är det väl rimligare att skärpa straffskalorna, istället för att sänka tröskeln när polisen ska få tag i uppgifterna."

    Svårare att smyga in en, bred, allmän övervakning på så sätt. Bättre att spela ut barnporrkortet och jobba in en förändring som täcker allt.

    //j

    ReplyDelete
  2. just bötesbrott och IP nummer vore de väldigt viktigt att trycka på frågan om hur detta kommer göra Sverige samtliga tonåringar öppet mål för poliser som vill höja sin egna brottsstatistik

    ReplyDelete