Wednesday, December 15, 2010

Direktivet på väg till riksdagen

Regeringen har gjort några språkliga förändringar efter lagrådets utlåtande om datalagringsdirektivet. Det tror jag är allt. Inte konstigt, eftersom lagrådet inte påpekade mycket mer än så. Propositionen är därför på väg till riksdagen.

SVT Rapport har ett inslag om den långtgående övervakning som kommer att ske, och Aftonbladet följer upp med en artikel. Tror dock att Aftonbladet fått riksdagens hantering om bakfoten, som även Hax påpekar. De påstår att det kommer upp imorgon. Men jag kan inte hitta något sådant. Konstitutionsutskottet hanterar däremot en skrivelse från Thomas Bodström (som han lämnade in i mars) där han ifrågasätter regeringens hantering av ärendet. Bodström tycker det har gått för långsamt. Han ville ha övervakningen för länge sen.

Jag har satt mig in i proppen och även Polismetodutredningen, som behandlar hur de brottsbekämpande myndigheterna ska få ut uppgifterna som lagras i enlighet med datalagringsdirektivet. Mycket av det överensstämmer med vad Mark Klamberg skriver. Jag vill helt stoppa direktivet, men om det ska igenom måste utlämnandet av trafikuppgifter begränsas. Polismetodutredningen har inte blivit lagrådsremiss ännu, vilket den borde bli innan datalagringsdirektivet klubbas, eftersom den förstnämnda har mycket stor påverkan på den senare.

Jag har skrivit en debattartikel om det här. Får se var den dyker upp någonstans.

No comments:

Post a Comment