Saturday, September 4, 2010

Lindberg (FP) och Rehbinder (PP) i SvD

Camilla Lindberg (FP) och Carl-Johan Rehbinder (PP) skriver om datalagringsdirektivet i SvD:

"Datalagringsdirektivet är en del av en samhällsutveckling där staten i allt högre grad registrerar och övervaka oss medborgare. Även om intentionen kan vara god, är övervakning och kontroll kontraproduktiv. I ett samhälle där människor kan yttra sig, kommunicera och ta del av information utan att avlyssnas, censureras eller registreras kan de påverka det politiska livet och ta väl underbyggda beslut. Fungerar inte detta urholkas demokratin som system."

No comments:

Post a Comment