Monday, March 22, 2010

Fler Piratpartister skriver under


Olof Bjarnason (PP), lista Väst (Västra Götaland, Värmland, Halland).

Ytterligare ett par Piratpartister har skickat in, men jag kunde (på min omoderna kommundator) inte öppna kontrakten. Så fort jag sett dessa kommer även dessa personer upp.

No comments:

Post a Comment