Monday, March 22, 2010

Väljarkontraktet i media

Förutom den inledande artikeln i Svenska Dagbladet så har bland annat även Nyheter24:

- Partipiskan kommer nog att vina väldigt hårt, just därför har vi lagt fram det här kontraktet och hoppas att så många som möjligt skriver på. Det är ju självklart inte juridiskt bindande men väl moraliskt bindande.
- Bryter man mot detta så är man rökt, säger Mathias Sundin.

Även Dagens Nyheter uppmärksammat initiativet i form av en intervju med Camilla Lindberg:

Varför vore datalagringsdirektivet så farligt för Sverige?
– Det är ett steg på vägen mot ett alltmer kontrollerat samhälle, ytterligare en pusselbit.


No comments:

Post a Comment