Tuesday, May 25, 2010

Svart måndags grundare skriver under!


Amanda Brihed (FP) är grundare till nätverket Svart måndag, som var starkt drivande i kampen mot FRA-lagen och aktiv Liberati. En integritetskämpe med andra ord. Hon kandiderar för Folkpartiet i Stockholms län.

Amanda Brihed (FP), Stockholms län.

No comments:

Post a Comment