Tuesday, June 1, 2010

Vad har du googlat de senaste två åren?


Har du någon gång under de senaste två åren googlat något som du helst inte skulle vilja att någon annan får reda på? Kanske av rent misstag, av nyfikenhet eller av någon annan anledning? Tänk efter. Det kanske är en hel del.

I Europaparlamentet skriver nu parlamentariker under en så kallad skriftlig förklaring, nummer 29 (pdf). I den står bland annat att läsa:

"Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att genomföra direktiv 2006/24/EG och att utvidga det till att omfatta sökmotorer så att barnpornografi och sexuella trakasserier över nätet kan bekämpas på ett snabbt och effektivt sätt." (min fetstil)

Man vill att direktiv 2006/24/EG ska innefatta sökningar i sökmotorer. Någon som kan gissa vad direktiv 2006/24/EG är? Rätt. Datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet är dåligt redan idag, skulle det dessutom omfatta alla sökningar på internet skulle det bli horribelt mycket sämre.

Henrik Alexandersson sammanfattar:

"Själva tanken på att lagra uppgifter om alla medborgares alla nätsökningar... Tänk vad det kommer att avslöja om folk. Sjukdomar, juridiska problem, affärsförhållanden, sexuella preferenser, religion, politisk uppfattning, resvanor, ekonomiska förhållanden, framtidsplaner, drömmar och mycket, mycket mera."

Alexandersson redovisar också vad svenska EU-parlamentariker som skrivit under säger. Christian Engström, MEP för Piratpartiet, förklarar mer utförligt vad skriftlig förklaring 29 är för något.

No comments:

Post a Comment