Monday, September 13, 2010

Ytterligare en folkpartist, först i Värmland

Anders Ekberg är ersättare i Europaparlamentet och står på riksdagslistan i Värmland och Stockholm för Folkpartiet. Han har nu skrivit under väljarkontraktet. Därmed blir han första riksdagskandidat i Värmland att göra det och enda folkpartist i Stockholm stad.

Anders Ekberg, Folkpartiet, Värmland och Stockholms stad.

Två tunga tvåor i Uppsala

Väljarkontraktet mot datalagringsdirektivet har nu fått förstärkning av två tunga kandidater från Uppsala: Maria Weimer (FP) och Mattias Johansson (C).

Båda två står på andra plats på respektive lista. De har därmed en god chans att komma in i riksdagen. Kryssa någon av dem i valet!

Deras kamp för integritetsfrågorna manifesteras idag vid lunchtid då Camilla Lindberg (FP) förärar Uppsala med ett besök.

Maria Weimer, Folkpartiet, Uppsala
Mattias Johansson, Centerpartiet, UppsalaTuesday, September 7, 2010

Och en vänsterpartist

Det rullar in en del kontrakt nu. Senast i raden är en vänsterpartist från Stockholm.

Samuel Karlsson, Vänsterpartiet, Stockholm

Fler kandidater från Liberala partiet

Liberala partiet visar bra uppslutning kring kontraktet, fyra nya underskrifter.

Calle Kabo, Liberala partiet, hela landet.
Christian Hallerbo, Liberala partiet, hela landet.
Hrafn Steiner, Liberala partiet, hela landet.
Staffan Ovesson, Liberala partiet, hela landet.

Saturday, September 4, 2010

Lindberg (FP) och Rehbinder (PP) i SvD

Camilla Lindberg (FP) och Carl-Johan Rehbinder (PP) skriver om datalagringsdirektivet i SvD:

"Datalagringsdirektivet är en del av en samhällsutveckling där staten i allt högre grad registrerar och övervaka oss medborgare. Även om intentionen kan vara god, är övervakning och kontroll kontraproduktiv. I ett samhälle där människor kan yttra sig, kommunicera och ta del av information utan att avlyssnas, censureras eller registreras kan de påverka det politiska livet och ta väl underbyggda beslut. Fungerar inte detta urholkas demokratin som system."